DANIŞTAY: `KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMI YÖNETMELİKLE DEĞİL KANUNLA DÜZENLENMELİDİR`

DANIŞTAY: `KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMI YÖNETMELİKLE DEĞİL KANUNLA DÜZENLENMELİDİR`


  Danıştay 15. Daire, "Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına ilişkin Yönetmelik" in dayanağının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği, sağlık verilerinin toplanmasına, işlenmesine ve paylaşılmasına ilişkin düzenlemelerin Anayasanın 20. maddesinde öngörülen kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların ancak kanunla düzenlenebileceğine ilişkin güvenceyi sağlamaktan uzak olduğu gerekçesi ile Yönetmeliğin dava konusu edilen tüm hükümlerinin yürütmesini durdurmuştur. Yürütmesi durdurulan temel maddeler nedeniyle Yönetmelik'in uygulanma olanağı hukuken kalmamıştır. 

Anayasa Mahkemesinin ve Danıştay 15. Dairenin  kararları uyarınca, sigortalıların biyometrik veri vermeye zorlandığı dayatmaların, hekimlerin sağlık net 2, E-nabız vb. adlar altında hastalara ait sağlık verilerini Sağlık Bakanlığına iletmeye zorlandığı uygulamaların, SGK ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere idari kurumların kişilere ait hassas kişisel veri nitelindeki sağlık bilgilerini toplamasının, işlemesinin ve 3. kişilerle paylaşmasının hukuka aykırı olduğu kabul edilerek, sağlık verilerine ilişkin hukuka aykırı uygulamalardan vazgeçilmelidir. 

 

Türk Dişhekimleri Birliği

Anayasa Mahkemesi Kararı için tıklayınız...

Danıştay Kararı için tıklayınız...

Bu içerik 31.07.2015 tarihinde girildi ve 2886 kez okundu.

Uşak Dişhekimleri Odası
İslice Mah. 2. Gümüş Sok. No: 4 Kuzubaşıoğlu İşhanı K:1 D:103 UŞAK Tel: 0276 224 13 32 GSM: 0530 580 05 16