Kanunlar
ANAYASA
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN
ÇEVRE KANUNU
DERNEKLER KANUNU
ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
HUSUSİ HASTANELER KANUNU
İSPENÇİYARI VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU
İŞ KANUNU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
RADYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN
663 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
TABABET VE ŞUABATI SAN`ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU
TÜRK CEZA KANUNU
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU
ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Bu içerik 21.11.2013 tarihinde girildi ve 3516 kez okundu.

Uşak Dişhekimleri Odası
İslice Mah. 2. Gümüş Sok. No: 4 Kuzubaşıoğlu İşhanı K:1 D:103 UŞAK Tel: 0276 224 13 32 GSM: 0530 580 05 16