SAĞLIKTA REKLAM YASAKTIR!

EURO D isimli televizyon kanalında yapılan reklam sebebiyle verilen disiplin cezası onaylanarak kesinleşti.

Özel bir ağız ve diş sağlığı merkezinin yurt dışındaki Türklere hitap eden EURO D isimli televizyon kanalında reklam yapması sebebiyle sorumlu  dişhekimine İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından para cezası verilmiş, bu cezaya; "Yayının yurtdışına yönelik yapıldığı, merkezlerin reklam yapma hakkının bulunduğu, merkezin reklamı sebebiyle sorumlu dişhekimine ceza verilemeyeceği" gibi gerekçelerle yapılan itiraz,  Yüksek Disiplin Kurulu tarafından reddedilerek cezası onaylanmıştı.

Disiplin cezasının iptali için ilgililerin Ankara 9. İdare Mahkemesinde açtıkları davada;  yapılan yayınlarda reklam yapıldığı ve talep yaratmaya yönelik nitelik taşıdığından bahisle dava konusu işlemin tesis edildiği”  saptanmış, “…bu ilanın reklam unsuru içermekte olup, belli bir alanda verilen sağlık hizmetinin ticari bir niteliğe büründürülerek yasal düzenleyici kuralların ihlal edildiği…” gerekçesiyle de davanın reddine karar verilmiştir.

Davacının bu Kararın bozulması istemiyle yaptığı temyiz talebi de Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiş; bu suretle karar kesinleşmiştir.

Bu içerik 16.11.2013 tarihinde girildi ve 3067 kez okundu.

Uşak Dişhekimleri Odası
İslice Mah. 2. Gümüş Sok. No: 4 Kuzubaşıoğlu İşhanı K:1 D:103 UŞAK Tel: 0276 224 13 32 GSM: 0530 580 05 16